15 - 30 มี.ค. 2561 TCAS รอบที่ 2 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561
        1. ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) <<<ดูรายเอียด
       2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (Inclusive Track) <<<ดูรายเอียด
        3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) <<<ดูรายเอียด
        4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการโควตาแหล่งฝึก) <<<ดูรายเอียด
คลิกที่นี่ >>> สมัครเข้าศึกษา 
กรณี บันทึกข้อมูลการสมัครผิด ให้นักเรียนแก้ไขผ่านระบบสมัครได้ (login เข้าระบบสมัคร)
..........................................................................

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561   
      คลิกที่นี่ >>> ดูรายละเอียด

  สมัครเข้าศึกษา

  ประกาศ
  ข่าวประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่เกียวข้อง

  กำหนดการการรับสมัคร

  15 - 30 มี.ค. 61 สมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2
  5 - 7 เม.ย. 61ตรวจสอบความถูกต้องทางเว็บไซต์
  11 เม.ย. 61ประกาศรายชื่อ
  21 เม.ย. 61สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

  วีดิทัศน์แนะนำ