TCAS รอบ 1/2 โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2561
 1. นักเรียนสมัครผ่านระบบ คลิกที่นี่ >>> http://reg.up.ac.th/admission/apply1/NewAccount 
          - พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบและยืนให้ครูแนะแนว/โรงเรียน พิจารณา
          - ไม่ต้องชำระค่าสมัคร (ฟรี)

 2. ครูแนะแนว/โรงเรียนยืนผลการคัดเลือก คลิกที่นี่>>>http://intra.up.ac.th/adm/Main/DefaultPage/Login.aspx 
          - ยืนยันผลการคัดเลือกผ่านระบบ
          - พิมพ์รายชื่อออกจากระบบและส่งให้มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ รายละเอียดสามารถดูได้ที่ครูแนะแนว/โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด

TCAS รอบ 1/1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1/1 

 1. ประกาศฯ รายละเอียด <<< คลิกที่นี่
 2. ตรวจสอบรายชื่อ <<< คลิกที่นี่

  สมัครเข้าศึกษา

  ประกาศ
  ข่าวประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่เกียวข้อง

  กำหนดการการรับสมัคร

  2 ต.ค.-10 พ.ย. 60 รอบที่ 1/1
  22 ธ.ค.-15 ม.ค. 61 รอบที่ 1/2
  15-30 มี.ค. 61 รอบที่ 2
  9-13 พ.ค. 61 รอบที่ 3
  6-10 มิ.ย. 61 รอบที่ 4
  กิจกรรมเพิ่มเติม

  วีดิทัศน์แนะนำ