ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 และ CMU Open House

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
ที่มา :