รับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพย.
(ถึง 10 มิ.ย.59)

สมัครเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรอบรม
ผู้ช่วยพยาบาล

ตรวจสอบผลการคัดเลือก (แยกตามโรงเรียน)

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับ นร.ชั้น ม.6)

2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ประกาศ

ข่าวประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2559 3 Feb 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน สพม.39 ประจำปีการศึกษา 2559 3 Feb 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน สพม.34 ประจำปีการศึกษา 2559 3 Feb 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 3 Feb 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 3 Feb 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2559 3 Feb 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 3 Feb 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559 19 Jan 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 15 Jan 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 15 Jan 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2559 15 Jan 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน สพม.39) ประจำปีการศึกษา 2559 15 Jan 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน สพม.34) ประจำปีการศึกษา 2559 15 Jan 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2559 20 Jan 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 5 Jan 2016

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา


Since 14 August 2014

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

© 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้