คลิกที่นี่...เพื่อสมัคร
ป.ตรี โครงการพิเศษ/ผู้ช่วยพยาบาล

ตรวจสอบผล
การคัดเลือก
(แยกตามโรงเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
       >>> โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2559
       >>> หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่
 2

 กำหนดการรายงานตัว/เข้าหอพักนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว   
คลิกที่นี่>>> www.reg.up.ac.th  เพื่อบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่  ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. - 9 พ.ค. 2559 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พ.ค. 2559   คลิกสมัครที่นี่
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญตรี โครงการพิเศษ 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พ.ค. 2559 คลิกสมัครที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พ.ค. 2559 คลิกสมัครที่นี่

โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พ.ค. 2559 คลิกสมัครที่นี่

 โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ขยายเวลาการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2559  คลิกสมัครที่นี่

 

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาม.6)

2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ประกาศ

ข่าวประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 25 Apr 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 2 21 Apr 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) 8 Apr 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 8 Apr 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 8 Apr 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 24 Mar 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 24 Mar 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) 24 Mar 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตฉบับที่ 2 16 Mar 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 16 Mar 2016

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

วิธีแก้ไขข้อมูลการสมัคร (ในระบบรับสมัคร)
กรณี ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร เช่นผลการเรียนผิด ข้อมูลส่วนตัว และลำดับการเลือก ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลแล้วแฟกซ์ให้มหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารแนบ ภายในวันที่เปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลในระบบ มหาวิทยาลัยเป็นผู้แก้ไขให้ตามเอกสารที่น้องๆได้แฟกซ์มานะครับ


Since 14 August 2014

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้